Oltalom Idősek Otthona

„Oltalom” Idősek Otthona

Az Otthon 33 idős személy elhelyezésére ad lehetőséget, ebből 29 fő tartósan (véglegesen) kérheti elhelyezését, 4 férőhelyen átmeneti gondozást (legfeljebb 1 év) biztosítunk azon idősek számára, akik betegek, önmagukat nem tudják ellátni, vagy átmenetileg kérnek segítséget.

Többségében háromágyas szobákban (8 db háromágyas, 2 db kétágyas és 1 db négyágyas), felszerelésében, feltételeiben korszerű, rendkívül barátságos, családias környezetben várjuk leendő lakóinkat. 

Az otthonban teljes körű ellátást biztosítunk, amely tartalmazza a 24 órás ápolást, gondozást, rendszeres orvosi ellátást, napi háromszori, szükség esetén ötszöri étkezést, gyógyszerellátást, mentális segítséget, a szabadidő tartalmas eltöltését, közösségi programokat. Az elhelyezésért, szolgáltatásokért havi rendszerességgel térítési díjat kell fizetni.

Az ország egész területéről fogadjuk az elhelyezési kérelmeket. Intézményünkbe azok az idősek kérhetik felvételüket, akik betöltötték a nyugdíjkorhatárt, önmagukról saját otthonukban, környezetükben nem tudnak gondoskodni, nincs közvetlen segítségük, vagy hozzátartozójuk, ezért ápolásra, gondozásra szorulnak. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Az otthonba bekerülés sorrendjét a beadott kérelmek sorrendje, az igénylő egészségi állapota, illetve szociális helyzete határozza meg.