Wesley Iskola, Szeged

Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola – Szeged

Az intézmény Szeged város közoktatási intézményeinek feladatellátásából elsősorban a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelésével-oktatásával veszi ki részét. Azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az ellátását vállaltuk fel, akik egy többségi iskola nagy létszámú osztályaiban kevésbé sikeresen tudnának boldogulni egyrész saját testi vagy pszichés állapotuk miatt, másrészt az arányaiban kevesebb lehetőséget rejtő szakember ellátottság okán.

Az intézmény által ellátott alapfeladatok: óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, gimnáziumi nevelés-oktatás, valamint a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása. Az iskolai nevelés–oktatás alapvető célja az értékközvetítés mellett a kulcskompetenciák fejlesztése. Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, az oktatásszervezés igazodik a tanulók egyéni szükségleteihez, fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. Intézményünkben a tanulók hátránya nem elsősorban a szociális körülményeikből adódik, hanem sajátos nevelési igényükből.